Gå til hovedindhold

THY KVADRATER

Folke Kjems - Museumsdirektør, Holstebro Kunstmuseum 1993

Indtryk og oplevelser i naturen ligger bag de vævede strukturer, der er motiverne i Ane Henriksens Thy-kvadrater. Titler som Eufori og Diskret Erotisk hentyder hertil. Andre titler vidner herom f.eks. Myretue, Stamme, Kongens Knap og Skovens Dampe. Farverne i Thy-kvadraterne er naturens.

Kvadraterne er ikke beskrivelse af naturen. Strukturerne er abstrakte, og de er systematiske som byggeklodser. En struktur sættes i svingninger, og i rytmer og proportioner tager den til, fortættes og aftager. Bevæger man sig i forhold til billedet, fremkommer optiske fænomener, der skyldes farveforskelle, silkens lysreflekterende egenskaber og de partielle skift mellem vævens trend og islæt. Der opstår dynamiske og overraskende effekter på billedfladen.

Èt Thy-kvadrat skiller sig ud. Ikke fra ovennævnte karakteristik, men fordi det består af flere kvadrater sat sammen, så der dannes en figur. På ydersiden i form af en mangekant. Kvadraternes inderside danner en stjerne. Klokkeblomst er titlen. Dette billedobjekt viser tydeligt, hvordan Ane Henriksen dels forholder sig konkret til et fænomen og dels abstrakt universelt.
Stjernen er en klokkeblomst set fra oven. Trælisterne, der er påsat blændrammerne, er støvdragere, men trælisten er også en farveaccent i al det violette og noget håndgribeligt i al det optisk omskiftelige.
Thy-kvadraterne forener indsigt og udsyn, og de udtrykker, både sanseligt og rationelt, en åndelig sammenhæng mellem natur og individ.

thy kvadrater - klokkeblomst