Køng Museum. 25. august til 21. oktober 2018

udstilling sammen med Vibeke Lindhardt.