Die Nachgeborenen - og Familiebånd

Die Nachgeborenen - and Family tye

Billedet er købt af Hrs. Davids Legat for Slægt og Venner og hænger på Struer Statsgymnasium.